İnanç | Bodrum.net.tr - Bodrum İnternette - Bodrum'un İnternet hali
bodrumbanner
İnanç

Bodrum'da, tarihi 16, 17 ve 18. yüzyıla dayanan birçok cami bulunmakta olup bu camilerin çoğu Osmanlı Dönemi’nin ihtişamlı mimarisini yansıtmaktadır. Merkezinin yanı sıra hemen hemen her semtte de yine Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden kalma pek çok cami zarif işlemeleri ve bezemeleriyle dikkat çekmektedir.


KIZILHİSARLI MUSTAFA PAŞA CAMİİ


İskele Meydanı’nda, Bodrum Kalesi’nin karşısında bulunan bu Camii, Bodrum’a tersane yapmak üzere gelen Kızılhisarlı(şimdiki adı Denizli Serinhisar İlçesi) Mustafa Paşa tarafından 1723 yılında yaptırılmıştır. Halk arasında bu camiye Eski Camii de denilmektedir.Giriş kapısı üzerinde yapım kitabesi bulunmaktadır.

Camii kesme taştan, kareye yakın dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Üzeri çatı ile örtülüdür. Önünde birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlı iki sütunlu, üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Mimari yönden bir özellik göstermemektedir. Caminin yanında taş kaide üzerinde, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.Camiinin ilk minaresi 1927 senesinde depremden zarar görmüş ve yıkılmıştır.1957 senesinde minareye yıldırım düşmesi nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş,1963 senesinde tekrar yapılmıştır.Camiin minberi,tahta,mihrabı ise mermerden yapılmıştır.Bu Camiin en kıymetli vakıflarından biri;Timur GÜRKAN’ın torunlarından Şazmelek tarafından armağan edilen Hicri 871 yılında yazılmış,şimdi ise İstanbul Evkaf Müzesinde bulunan Kuran’ı Kerimdir.


TEPECİK CAMİİ


İlçemiz İç Limanı’nda, Tepecik Mahallesi’nde, Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan bu Camii Antik Çağlardan kalmış olan agoranın olduğu yere Tersaneci Mustafa Paşa’nın Kâhyası Hasan Ağa tarafından 1735 yılında yaptırılmıştır. Bu cami Osmanlı mimarisinde örnekleri çok az olan Yalı Tipi Camiler grubundandır. Üzeri kubbeli olan bu cami 26 Mayıs 1915’te Fransız Duplex kruvazörünün açmış olduğu top atışı sırasında zarar görmüş ve kubbesi yıkılmıştır. Daha sonra bu kubbe Karayakalı Hacı Mehmet tarafından yenilenmiştir. Caminin çevresi 1962 yılında açılmış ve yapı meydan ortasında kalmıştır.

Camii kesme taştan dikdörtgen planlıdır. Önündeki son cemaat yeri kiremit örtülü ahşap çatılıdır. İbadet mekânının üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülü olup, iç mekânda mimari yönden özellik gösteren bir bezeme bulunmamaktadır. Camiiye girişten sonra sağ ve solunda iki ayrı bölüm halinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Buradan ahşap bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. Son cemaat yeri ile ibadet mekânı bir kubbe ile ayrılmıştır.
Camiinin yanında bitişik olarak kaidesi kubbe eteğine kadar yükselen yuvarlak taş gövdeli ve tk şerefeli minaresi bulunmaktadır.


ADLİYE CAMİİ


Kale Caddesi’nin sonunda, Belediyenin önünde, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bu Camii 1901-1902 yıllarında yaptırılmıştır. Bodrum’da yapılan en son cami olmasından ötürü de halk arasında Yeni Camii ismi ile tanınmıştır.

Kesme taştan yapılan cami, kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Yanında taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Mimari yönden bir özellik taşımamaktadır. 2007 yılında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından iç ve dış olmak üzere Camiinin tamamı restore edilmiştir.


TÜRKKUYUSU CAMİİ


Hicri 1181, Miladi 1771 yılında halk tarafından inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı bir yapıdır. Malzeme olarak kesme taş kullanılmış, kiremit çatılı tekne tonoz ile örtülü bir yapıdır.

Tek şerefeli, mukarnas kavsaralı (Türk üçgeni, Prizmatik üçgen) bir minaresi vardır ve minare kare kaide üzerine oturmaktadır.